ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RS755WIA-PGTH(22)
มูลค่ารางวัลละ 42,990 บาท จำนวน 12 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์


รางวัลที่ 2
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RF610WE-PMT(37)
มูลค่ารางวัลละ 27,990 บาท จำนวน 18 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์


รางวัลที่ 3
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RT624WE-PMT(06)
มูลค่ารางวัลละ 20,990 บาท จำนวน 25 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์